Workshop / Radionica “Ekološko maslinarstvo”

Within the project “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” and in cooperation with the Agricultural Advisory Service at the Institute for Adriatic Crops on October 10 and Ocober 11, 2017.,  the workshop “Ecological Olive Growing” was held.


U sklopu projekta “Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” a u suradnji sa Savjetodavnom službom na Institutu za jadranske kulture 1o. i 11. listopada 2017. godine održana je radionica “Ekološko maslinarstvo”.

Program radionice:

1.       dan

Utorak, 10. listopada 2017.

Hotel „Velaris d.o.o.“, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar

Postira – Praktični dio na terenu

12.00 Dolazak i registracija polaznika
13.00 – 18.30 PRAKTIČNI DIO: u ekološkim maslinicima na otoku Braču u mjestima: Postira i Supetar i obilazak uljare za preradu maslina u maslinovo ulje
  Noćenje
2. dan Srijeda, 11. listopada 2017.

Prijevoz trajektom za Split, tečaj u Splitu

9.30 Uvod, pozdravne riječi, otvaranje tečaja
9.45 – 11.30 Mogućnost primjene ekološki prihvatljivih pripravaka u suzbijanju najvažnijih štetočinja masline u ekološkoj proizvodnji – Marija Mandušić, mag. ing.  i dr. sc. Katja Žanić
11.30 – 12.15 Mogućnost primjene kvasaca u ekološki prihvatljivoj zaštiti masline od maslinine muhe – dr. sc. Elda Vitanović
12.15 – 12.30 Rasprava
12.30 – 13.15 Maslina i ovca – dr. sc. Ante Rako
13.15 – 13.45 Pauza
13.45 – 14.30 Klimatski čimbenici u uzgoju masline – osjetljivost i mogućnosti prilagodbe na abiotski stres – dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
14.30 – 15.15 Usporedba djevičanskog maslinova ulja iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja – dr. sc. Mirella Žanetić

UKF Projekt – Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja –  ciljevi i rezultati projekta

15.15 – 16.00 Ekonomski pokazatelji i marketing ekoloških maslinovih ulja u RH – dr. sc. Marin Čagalj
16.00 – 16.30 Zaključci

Evaluacija

Zatvaranje tečaja