Article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” / Članak

The article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” (in Croatian) was published in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 21, Novembre 15th 2017). In this text, some aspects of the project were presented to the readers.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stručni članak “Trendovi u proizvodnji i stanje tržišta maslinovih ulja u RH” objavljen je u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 21, 15. studenog 2017.). U članku su neki aspekti projekta prikazani čitateljima.