Article “How to determine olives nutrient status?” / Članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?”

Associate Dr Branimir Urlić public the article entitled “How to determine olives nutrient status?” (in Croatian) in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 1, January 15th 2018).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Suradnik Dr. sc. Branimir Urlić objavio je stručni članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?” u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 01, 15. siječnja 2018.).