Article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” / Članak „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“

The article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” (in Croatian) by Dr. Filip Pošćić will be published in the upcoming issue of the magazine “Maslinar”, a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers. In the article, discussion was focused on the presence of metals in the oil which if high can be deleterious to the oxidative stability and oil taste. Results of our project were also shown. It emerged that Croatian extra virgin olive oil contain extremely low metal content which is among the lowest in EU. Indeed, in the same oils obtained through the project negative sensory properties, ie. metal taste, were not detected neither after one year of storage.

 


U časopisu za maslinare i uljare „Maslinar“ bit će objavljen stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“ u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja. Posebice se ističe kako prisutnst metala utječe negativno na stabilnost i okus ulja. Također predstavljeni su rezultati projekta oko udjela metala u hrvatskim ekstra djevičanskim uljima koji ukazuju da hrvatska ulja pripadaju skupini sa najnižim koncentracijama metala u EU. Dakle, u istim ovim uljima dobivenim kroz projeku, nisu zabilježena negativna senzorska svojstava tj. metalni okus ni godinu dana nakon skladištenja.

Article “How to determine olives nutrient status?” / Članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?”

Associate Dr Branimir Urlić public the article entitled “How to determine olives nutrient status?” (in Croatian) in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 1, January 15th 2018).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Suradnik Dr. sc. Branimir Urlić objavio je stručni članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?” u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 01, 15. siječnja 2018.).

Article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” / Članak

The article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” (in Croatian) was published in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 21, Novembre 15th 2017). In this text, some aspects of the project were presented to the readers.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stručni članak “Trendovi u proizvodnji i stanje tržišta maslinovih ulja u RH” objavljen je u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 21, 15. studenog 2017.). U članku su neki aspekti projekta prikazani čitateljima.

Workshop / Radionica

On Tuesday, Decembre 5th, the workshop

«Writing of scientific papers – structure and details that are very important»

was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation. Workshop was led by prof. Zed Rengel, professor from the University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

U utorak 5. prosinca održana je u vijećnici Instituta radionica

«Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni».

Radionicu je vodio prof. Zed Rengel, profesor sa University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Scientific training / Znanstveno usavršavanje – dr. sc. Martina Furdek Turk

Martina Furdek Turk, Ph.D, from the Department for Marine and Environmental Research from Ruder Boskovic Institute, Zagreb, has finished a short-term training training in duration from 27.11. to 1.12.2017 at Jozef Stefan Institute in Ljubljana at the Department of Environmental Sciences. Under the mentorship of Tea Zuliani, Ph.D, she was working on the development of the method and the analysis of strontium isotopes in olive oil, which is a reliable indicator of olive oil origin. The analyses of strontium isotope ratio were performed by multicollector-ICPMS (MC-ICPMS) after Rb and matrix removal on Sr specific resin.


Dr. sc. Martina Furdek Turk, zaposlena kao viši znanstveni asistent na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, bila je na kratkotrajnom usavršavanju iz područja analitike te je tom prilikom provela tjedan dana, od 27.11. do 1.12.2017. godine, u Zavodu za okolišne znanosti na Institutu Jožef Stefan u Ljubljani. Pod mentorstvom dr.sc. Tee Zuliani sudjelovala je u razvoju metode i analizama izotopa stroncija u maslinovom ulju, s ciljem istraživanja njegova porijekla. Analize omjera izotopa stroncija provedene su na MC–ICPMS-u nakon propuštanja uzoraka kroz specifične Sr smole.

VI Steering committee meeting / 6. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 6th and final meeting on Decembre 4th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation.

During the meeting following topics were discussed:

1) Achieved milestones:
-Multielemental analysis completed
-Trainings and visits of young researchers to laboratories abroad
-Second year fruit sampling and processing for oil isotopic analyses
-Laboratory oil isotopic analyses
-Workshops for end users
-Participation at scientific congresses
-Articles published in Croatian professional magazines
-Presentations, 15th Science Festival
-Application to other sources of funds
-Possible scientific publications

2) Publishing of the results:
-Data analysis and interpretation, preparation for publications
-Writing scientific papers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Članovi Upravnog odbora projekta održali su 4. prosinca svoj 6. i posljednji  sastanak. Sastanak je održan u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša.

Tijekom sastanka raspravljano je o sljedećim točkama:

1) Ostvareni rezultati:
-završetak multielementalne analize
-obuka i posjeti mladih znanstvenika laboratorijima u inozemstvu
-uzorkovanje ploda u drugoj godini istraživanje i prerada u ulje za analizu izotopa
-laboratorijska analiza izotopa u ulju
-radionice za krajnje korisnike
-sudjelovanje na znanstvenim kongresima
-objavljivanje članaka u hrvatskim stručnim časopisima
-prezentacije projekta na znanstvenim festivalima
-aplikacija na ostale izvore financiranja
-moguće znanstvene publikacije

2) Objavljivanje rezultata:
-obrada i interpretacija podataka, priprema podataka za objavljivanje
-pisanje znanstvenih radova

Poziv na radionicu o pisanju znanstvenih radova

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas u utorak 5. prosinca u 9:30 sati na radionicu:
Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni.

Radionicu će održati Prof. Zed Rengel, profesor na University of Western
Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Prof. Zed Rengel jedan je od najproduktivnijih naših znanstvenika. U
karijeri je radio na 180 znanstvenih projekta. U posljednjih 25 godina
vodio je 86 projekata ukupne vrijednosti 30 milijuna dolara. Mentorirao
je 35 doktoranda, 38 poslijedoktoranda i 53 gostujuća znanstvenika.
Publicirao je sa 450 suradnika iz 28 zemalja. Njegove publikacije
citirane su 17800 (Google Scholar), s h-indeksom od 71 (Google Scholar)
ili 57 (Thomson Reuters, USA). Prof. Rengel održao je 47 pozvanih
keynote predavanja na međunarodnim kongresima.

Svi zainteresirani su dobrodošli na predavanje.

Article “Methods for detecting olive oil frauds / Članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja

The article Methods for detecting olive oil frauds” (in Croatian) by Dr. Gabriela Vuletin Selak was published in the magazine for olive growers and olive oil producers “Maslinar”, in the October 2017 issue. In this text, the project was presented to the wider audience.

The article can be found below.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

U časopisu za maslinare i uljare “Maslinar” za mjesec listopad 2017., doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak je objavila članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja” u kojem je široj populaciji predstavljen projekt.

Članak u pdf obliku: Metode za otkrivanje patvorenih ulja

Workshop / Radionica “Ekološko maslinarstvo”

Within the project “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” and in cooperation with the Agricultural Advisory Service at the Institute for Adriatic Crops on October 10 and Ocober 11, 2017.,  the workshop “Ecological Olive Growing” was held.


U sklopu projekta “Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” a u suradnji sa Savjetodavnom službom na Institutu za jadranske kulture 1o. i 11. listopada 2017. godine održana je radionica “Ekološko maslinarstvo”.

Program radionice:

1.       dan

Utorak, 10. listopada 2017.

Hotel „Velaris d.o.o.“, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar

Postira – Praktični dio na terenu

12.00 Dolazak i registracija polaznika
13.00 – 18.30 PRAKTIČNI DIO: u ekološkim maslinicima na otoku Braču u mjestima: Postira i Supetar i obilazak uljare za preradu maslina u maslinovo ulje
  Noćenje
2. dan Srijeda, 11. listopada 2017.

Prijevoz trajektom za Split, tečaj u Splitu

9.30 Uvod, pozdravne riječi, otvaranje tečaja
9.45 – 11.30 Mogućnost primjene ekološki prihvatljivih pripravaka u suzbijanju najvažnijih štetočinja masline u ekološkoj proizvodnji – Marija Mandušić, mag. ing.  i dr. sc. Katja Žanić
11.30 – 12.15 Mogućnost primjene kvasaca u ekološki prihvatljivoj zaštiti masline od maslinine muhe – dr. sc. Elda Vitanović
12.15 – 12.30 Rasprava
12.30 – 13.15 Maslina i ovca – dr. sc. Ante Rako
13.15 – 13.45 Pauza
13.45 – 14.30 Klimatski čimbenici u uzgoju masline – osjetljivost i mogućnosti prilagodbe na abiotski stres – dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
14.30 – 15.15 Usporedba djevičanskog maslinova ulja iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja – dr. sc. Mirella Žanetić

UKF Projekt – Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja –  ciljevi i rezultati projekta

15.15 – 16.00 Ekonomski pokazatelji i marketing ekoloških maslinovih ulja u RH – dr. sc. Marin Čagalj
16.00 – 16.30 Zaključci

Evaluacija

Zatvaranje tečaja

 

Climate Changing Agriculture International Conference, Chania (Greece)

Dr. Filip Pošćić participated from 29 August to 2 September 2017 in The Climate Changing Agriculture International Conference in Chania (Greece). A part of the project’s results was presented at the symposium under the title:

Influence of soil properties and geographic origin on the elemental composition of olive leaves and pomace, authors: Filip Pošćić, Nevenka Mikac, Maja Jukić Špika, Marija Romić, Frane Strikić, Branimir Urlić, Niko Bačić, Mavro Lučić, Marko Runjić, Željka Fiket, Tatjana Klepo, Mirella Žanetić, Helena Bakić, Zed Rengel and Slavko Perica.

More about conference: http://www.climate2017.eu/en/

Dr. sc. Filip Pošćić je od 29. kolovoza do 2. rujna 2017. sudjelovao na Climate Changing Agriculture International Conference u Chaniji (Grčka). Na kongresu je prezentiran jedan dio rezultata projekta u radu pod naslovom:

Influence of soil properties and geographic origin on the elemental composition of olive leaves and pomace, autora: Filip Pošćić, Nevenka Mikac, Maja Jukić Špika, Marija Romić, Frane Strikić, Branimir Urlić, Niko Bačić, Mavro Lučić, Marko Runjić, Željka Fiket, Tatjana Klepo, Mirella Žanetić, Helena Bakić, Zed Rengel  Slavko Perica.

Više o kongresu: http://www.climate2017.eu/en/