Summary

Consumption of olive oil has been constantly increasing, with worldwide olive oil production almost doubling in the last 20 years. Similarly, in Croatia, the area under olive cultivation has been continuously growing in the last two decades, and annual average olive fruit production went from 16 000 tons from the beginning of nineties to 39 000 tons in recent years. Given an increasing demand by consumers for high quality oil with a clear regional identity, olive oil producers have started to emphasize the origin of their oil, usually through a protected designation-of-origin label. At the same time, however, olive oil is considered to be one of the most mislabeled products in Europe. Hence, oil origin determination has become a question of great scientific interest and economic importance in main olive-producing countries in Europe. The aim of the proposed research is to develop the standard methodology for reliable determination of the olive oil origin. The main objective is to gain knowledge on the role of soil-related factors as well as agricultural management in relevant Croatian environments in influencing elemental and isotopic composition of olive oils. Our novel approach is aimed at quantifying and characterizing the major influences that affect applicability of the geographic traceability technique. We will characterize in detail elemental and isotopic composition of oils as influenced by topsoil and subsoil elemental profile and the effects of cultivar, soil moisture and fruit maturity at harvest. In practice, this project will create (i) key documents to be used for determination of origin of olive oil in Croatia in the future, and (ii) a scientific network that will connect our young researchers around the new research subject, and increase the institutional capacities and personal capabilities in the methodology for ascertaining geographic origin of olive oil – an area that is currently non-existent in Croatia. Croatian oils are getting increased national and international recognition and awards. This project will provide a reliable tool for Croatian olive industry in applying and controlling protection of geographic origin. Differentiation based on specific links between olive oil and the properties of the originating region would increase security in the provenance of the product. This would provide a stimulus for a more profitable production of olive oil – the most important agricultural product of the Mediterranean Croatia.

Project leader: dr. sc. Slavko Perica

Project co-leader: prof. dr. sc. Zdenko Rengel

Duration of the project: 15th December 2015 – 14th December 2017

 


 

Potrošnja maslinova ulja u stalnom je porastu i svjetska proizvodnja maslinova ulja se gotovo udvostručila u posljednjih dvadeset godina. Slično tome, u Hrvatskoj su se u posljednja dva desetljeća površine pod maslinom kontinuirano povećavale, a prosječni godišnji urod ploda masline je od 16 000 tona s početka devedesetih narastao do 39 000 tona u posljednjih nekoliko godina. S obzirom na sve veću potražnju potrošača za visokokvalitetnim uljem s jasnim regionalnim identitetom, proizvođači su počeli naglašavati podrijetlo njihovih ulja, obično kroz oznaku izvornosti. Istovremeno, maslinovo ulje se smatra jednim od najčešće pogrešno označavanih proizvoda u Europi. Tako je pitanje utvrđivanja podrijetla ulja postalo pitanje od velikog znanstvenog interesa i gospodarskog značaja u glavnim maslinarskim zemljama Europe. Namjena predloženog istraživanja je razviti standardne metodologije za pouzdano određivanje podrijetla maslinova ulja. Glavni cilj je steći znanja o utjecaju svojstava tla i načina gospodarenja maslinikom u relevantnim hrvatskim okolišnim uvjetima na elementni i izotopni sastav maslinova ulja. Naš inovativni pristup usmjeren je na kvantificiranje i karakteriziranje glavnih faktora koji utječu na primjenjivost metoda određivanja zemljopisne sljedivosti. U tom smislu, detaljno ćemo karakterizirati elementni i izotopni sastav ulja s obzirom na utjecaj elementnog profila tla, kultivara, vlažnosti tla i stadija zrelosti ploda kod berbe. U praksi, ovaj projekt će rezultirati (i) ključnim dokumentima koji će se u budućnosti koristiti za određivanje podrijetla maslinova ulja u Hrvatskoj i (ii) znanstvenom mrežom koja će povezati naše mlade istraživače oko nove istraživačke teme te povećati institucionalne kapacitete i osobne sposobnosti u metodologiji utvrđivanja zemljopisnog podrijetla maslinova ulja – području koje trenutno ne postoji u Hrvatskoj. Hrvatska ulja dobivaju sve više nacionalnih i međunarodnih priznanja i nagrada. Ovaj projekt pružit će pouzdan alat hrvatskom maslinarstvu u primjeni i kontroli zaštite zemljopisnog podrijetla. Razlikovanje maslinovih ulja temeljeno na specifičnim vezama između ulja i svojstava područja odakle potječu povećat će sigurnost u njihovo podrijetlo. To će pružiti poticaj za profitabilnije iskorištavanje maslinova ulja – najvažnijeg poljoprivrednog proizvoda mediteranske Hrvatske.

Voditelj projekta: dr. sc. Slavko Perica

Suvoditelj projekta: prof. dr. sc. Zdenko Rengel

Razdoblje trajanja projekta: 15. prosinca 2015. – 14. prosinca 2017.