Article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” / Članak „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“

The article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” (in Croatian) by Dr. Filip Pošćić will be published in the upcoming issue of the magazine “Maslinar”, a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers. In the article, discussion was focused on the presence of metals in the oil which if high can be deleterious to the oxidative stability and oil taste. Results of our project were also shown. It emerged that Croatian extra virgin olive oil contain extremely low metal content which is among the lowest in EU. Indeed, in the same oils obtained through the project negative sensory properties, ie. metal taste, were not detected neither after one year of storage.

 


U časopisu za maslinare i uljare „Maslinar“ bit će objavljen stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“ u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja. Posebice se ističe kako prisutnst metala utječe negativno na stabilnost i okus ulja. Također predstavljeni su rezultati projekta oko udjela metala u hrvatskim ekstra djevičanskim uljima koji ukazuju da hrvatska ulja pripadaju skupini sa najnižim koncentracijama metala u EU. Dakle, u istim ovim uljima dobivenim kroz projeku, nisu zabilježena negativna senzorska svojstava tj. metalni okus ni godinu dana nakon skladištenja.

Article “How to determine olives nutrient status?” / Članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?”

Associate Dr Branimir Urlić public the article entitled “How to determine olives nutrient status?” (in Croatian) in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 1, January 15th 2018).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Suradnik Dr. sc. Branimir Urlić objavio je stručni članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?” u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 01, 15. siječnja 2018.).

Scientific training / Znanstveno usavršavanje – dr. sc. Martina Furdek Turk

Martina Furdek Turk, Ph.D, from the Department for Marine and Environmental Research from Ruder Boskovic Institute, Zagreb, has finished a short-term training training in duration from 27.11. to 1.12.2017 at Jozef Stefan Institute in Ljubljana at the Department of Environmental Sciences. Under the mentorship of Tea Zuliani, Ph.D, she was working on the development of the method and the analysis of strontium isotopes in olive oil, which is a reliable indicator of olive oil origin. The analyses of strontium isotope ratio were performed by multicollector-ICPMS (MC-ICPMS) after Rb and matrix removal on Sr specific resin.


Dr. sc. Martina Furdek Turk, zaposlena kao viši znanstveni asistent na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, bila je na kratkotrajnom usavršavanju iz područja analitike te je tom prilikom provela tjedan dana, od 27.11. do 1.12.2017. godine, u Zavodu za okolišne znanosti na Institutu Jožef Stefan u Ljubljani. Pod mentorstvom dr.sc. Tee Zuliani sudjelovala je u razvoju metode i analizama izotopa stroncija u maslinovom ulju, s ciljem istraživanja njegova porijekla. Analize omjera izotopa stroncija provedene su na MC–ICPMS-u nakon propuštanja uzoraka kroz specifične Sr smole.

Poziv na radionicu o pisanju znanstvenih radova

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas u utorak 5. prosinca u 9:30 sati na radionicu:
Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni.

Radionicu će održati Prof. Zed Rengel, profesor na University of Western
Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Prof. Zed Rengel jedan je od najproduktivnijih naših znanstvenika. U
karijeri je radio na 180 znanstvenih projekta. U posljednjih 25 godina
vodio je 86 projekata ukupne vrijednosti 30 milijuna dolara. Mentorirao
je 35 doktoranda, 38 poslijedoktoranda i 53 gostujuća znanstvenika.
Publicirao je sa 450 suradnika iz 28 zemalja. Njegove publikacije
citirane su 17800 (Google Scholar), s h-indeksom od 71 (Google Scholar)
ili 57 (Thomson Reuters, USA). Prof. Rengel održao je 47 pozvanih
keynote predavanja na međunarodnim kongresima.

Svi zainteresirani su dobrodošli na predavanje.

Article “Methods for detecting olive oil frauds / Članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja

The article Methods for detecting olive oil frauds” (in Croatian) by Dr. Gabriela Vuletin Selak was published in the magazine for olive growers and olive oil producers “Maslinar”, in the October 2017 issue. In this text, the project was presented to the wider audience.

The article can be found below.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

U časopisu za maslinare i uljare “Maslinar” za mjesec listopad 2017., doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak je objavila članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja” u kojem je široj populaciji predstavljen projekt.

Članak u pdf obliku: Metode za otkrivanje patvorenih ulja

Workshop / Radionica “Ekološko maslinarstvo”

Within the project “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” and in cooperation with the Agricultural Advisory Service at the Institute for Adriatic Crops on October 10 and Ocober 11, 2017.,  the workshop “Ecological Olive Growing” was held.


U sklopu projekta “Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” a u suradnji sa Savjetodavnom službom na Institutu za jadranske kulture 1o. i 11. listopada 2017. godine održana je radionica “Ekološko maslinarstvo”.

Program radionice:

1.       dan

Utorak, 10. listopada 2017.

Hotel „Velaris d.o.o.“, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar

Postira – Praktični dio na terenu

12.00 Dolazak i registracija polaznika
13.00 – 18.30 PRAKTIČNI DIO: u ekološkim maslinicima na otoku Braču u mjestima: Postira i Supetar i obilazak uljare za preradu maslina u maslinovo ulje
  Noćenje
2. dan Srijeda, 11. listopada 2017.

Prijevoz trajektom za Split, tečaj u Splitu

9.30 Uvod, pozdravne riječi, otvaranje tečaja
9.45 – 11.30 Mogućnost primjene ekološki prihvatljivih pripravaka u suzbijanju najvažnijih štetočinja masline u ekološkoj proizvodnji – Marija Mandušić, mag. ing.  i dr. sc. Katja Žanić
11.30 – 12.15 Mogućnost primjene kvasaca u ekološki prihvatljivoj zaštiti masline od maslinine muhe – dr. sc. Elda Vitanović
12.15 – 12.30 Rasprava
12.30 – 13.15 Maslina i ovca – dr. sc. Ante Rako
13.15 – 13.45 Pauza
13.45 – 14.30 Klimatski čimbenici u uzgoju masline – osjetljivost i mogućnosti prilagodbe na abiotski stres – dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
14.30 – 15.15 Usporedba djevičanskog maslinova ulja iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja – dr. sc. Mirella Žanetić

UKF Projekt – Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja –  ciljevi i rezultati projekta

15.15 – 16.00 Ekonomski pokazatelji i marketing ekoloških maslinovih ulja u RH – dr. sc. Marin Čagalj
16.00 – 16.30 Zaključci

Evaluacija

Zatvaranje tečaja

 

15th Euro Fed Lipid Congress, Uppsala, Sweden

Dr. Mirella Žanetić participated in the 15th Euro Fed Lipid Congress in Uppsala, Sweden, from 27 to 30 August 2017. A part of the project’s results was presented at the symposium under the title:

Contribution of δ13C Data as an Authenticity Marker of Croatian Olive Oils, authors: Ivana Vladimira Petric, Renata Leder, Maja Jukić Špika, Mirella Žanetić, Elda Vitanović, Gabriela Vuletin Selak, Jakša Rošin, Silvio Šimon, Zed Rengel, Slavko Perica

Presentation Petric et al. 2017

 

Dr.sc. Mirella Žanetić je sudjelovala na 15. Euro Fed Lipid kongresu u Uppsali, Švedska, od 27. do 30. kolovoza 2017. Na kongresu je prezentiran jedan dio rezultata projekta u radu pod naslovom:

Contribution of δ13C Data as an Authenticity Marker of Croatian Olive Oils, autora: Ivana Vladimira Petric, Renata Leder, Maja Jukić Špika, Mirella Žanetić, Elda Vitanović, Gabriela Vuletin Selak, Jakša Rošin, Silvio Šimon, Zed Rengel, Slavko Perica

Prezentacija Petric et al. 2017

XVIII International Plant Nutrition Colloquium, Copenhagen, Denmark

Project assocciate Dr Branimir Urlić participated at the XVIII International Plant Nutrition Colloquium held in Copenhagen, Denmark, from August 21 to August 24 2017;

 • Urlić, Branimir; Pošćić, Filip; Fiket, Željka; Mikac, Nevenka; Romić, Marija; Bakić, Helena; Bačić, Niko; Lučić, Mavro; Jukić Špika, Maja; Runjić, Marko; Klepo, Tatjana; Strikić, Frane; Rengel, Zed; Perica, Slavko.
  Soil plant-available nutrients and olive leaf concentrations in Terra rossa soil from Adriatic coast

  // Proceedings Book of XVIII International Plant Nutrition Colloquium / Carstensen, Andreas ; Laursen, Kristian H ; Schjørring, Jan K ;, editor(s).
  Kopenhagen : University of Copenhagen, 2017. 731-732 (poster,international peer-review,abstract,scientific)


Suradnik na projektu, Dr Branimir Urlić, sudjelovao je na XVIII International Plant Nutrition Colloquium održanog u Kopenhagenu 21. do 24. kolovoza 2017. godine;

 • Urlić, Branimir; Pošćić, Filip; Fiket, Željka; Mikac, Nevenka; Romić, Marija; Bakić, Helena; Bačić, Niko; Lučić, Mavro; Jukić Špika, Maja; Runjić, Marko; Klepo, Tatjana; Strikić, Frane; Rengel, Zed; Perica, Slavko.
  Soil plant-available nutrients and olive leaf concentrations in Terra rossa soil from Adriatic coast

  // Proceedings Book of XVIII International Plant Nutrition Colloquium / Carstensen, Andreas ; Laursen, Kristian H ; Schjørring, Jan K ; (ur.).
  Kopenhagen : University of Copenhagen, 2017. 731-732

Scientific training – PhD Filip Pošćić / Znanstveno usavršavanje – Ph.D. Filip Pošćić

Filip Pošćić spent fifteen days of professional training (from 29.05.2017 till 12.06.2017) at the Research unit for Stable Isotope and Traceability at Edmund Mach Foundation in San Michele all’Adige in (Italy, http://www.fmach.it/eng). The host was Dr Federica Camin, a high cited scientist in the field of isotope and traceability of food products. The colleague improved his knowledge in the methodology of preparation and analysis of stable isotopes in olive oil by mass spectrometry. Twenty-eight samples from 14 different climatic area and geographic locations for H and O isotopes were processed. Additionally isotope analysis will serve as validation for a larger data from the Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs (Zagreb).

 

Filip Pošćić je proveo stručno usavršavanje u trajanju od petnaest dana (29.05.2017 – 12.06.2017) na Odjelu za istraživanje stabilnih izotopa i sljedivosti u Institutu Edmund Mach iz San Michele all’Adige u Italiji (http://www.fmach.it/eng). Domaćin je bila dr. Federica Camin visoko citirana znanstvenica u domeni izotopa i sljedivosti prehrambenih proizvoda. Kolega se upoznao sa metodologijom pripreme i analize stabilnih izotopa u maslinovom ulju masenom spektrometrijom. Obrađena su 28 uzoraka iz 14 različitih regija i lokacija za H i O izotope. Dodatna analiza izotopa poslužiti će kao validacija za podatke s Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo iz Zagreba dobivenih iz većeg broja uzoraka.

Poziv na radionicu “Analyses and processing of results in soil and plant systems, data interpretation and write-up”

Radionicu “Analyses and processing of results in soil and plant systems, data interpretation and write-up” u okviru UKF projekta “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability”, održat će suvoditelj projekta

Prof Zed Rengel, profesor na University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

U sklopu radionice održat će se sljedeća predavanja:

 • Utvrđivanje podrijetla maslinova ulja
 • Osnove filozofije znanosti – kako misliti kao znanstvenik
 • Statistika: ono sto svi znaju, ali malo tko koristi

Vrijeme održavanja radionice:

 • utorak 6. lipnja 2017. s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture.

Molimo da vaš dolazak potvrdite na e-mail:  radionica@krs.hr do ponedjeljka 05. lipnja 2017.

Lijepi pozdrav