Published scientific article on Journal of Food Composition and Analysis about the necessity of removing pomace prior olive elemental analysis / Objavljen znanstveni rad u internacionalnom časopisu Journal of Food Composition and Analysis (Pošćić et al., 2019, vol 77, pp 39-46)

The article titled “Removal of pomace residues is critical in quantification of element concentrations in extra virgin olive oil” presents an enhanced ultrasonic extraction for elemental analysis in pomace and olive oil. Moreover, our article strongly emphasize the necessity of olive oil centrifugation prior to analysis in order to remove pomace residue. This is because pomace residue increases concentrations and alters distribution of elements in olive oil. For more information, you can download the full article at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157518308445

Članak na engleskom pod naslovom “Removal of pomace residues is critical in quantification of element concentrations in extra virgin olive oil” odnosno “Uklanjanje ostataka komine ključno je u kvantifikaciji elemenata u ekstra djevičanskom maslinovom ulju” predstavlja poboljšanu ultrazvučnu ekstrakciju za elementarnu analizu komine i maslinova ulja. Također, naš članak snažno naglašava nužnost centrifugiranja maslinova ulja prije same analize kako bi se uklonio ostatak komine. To je bitno jer ostatak komine snažno utječe na povećanje koncentracija i mijenja raspodjelu elemenata u maslinovom ulju. Za više informacija, možete pročitati cijeli članak na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157518308445

Published scientific article on international journal Archives of Agronomy and Soil Science about nutrient deficiencies in olives / Objavljen znanstveni rad u internacionalnom časopisu Archives of Agronomy and Soil Science

The article titled “Nutrient deficiencies in olives grown on typical Mediterranean soils (Terra rossa, Rendzina, Lithosol)” enhance our understanding of soil-plant interactions. We found that the nutrients concentrations in olive leaf are mainly explained by soil available magnesium (Mg), total carbonates and sodium (Na), and soil organic carbon. Among different analysed soils, Lithosols resulted to have significant limitation regarding nutrient availability and necessitate of appropriate agronomic techniques in order to be used as olive groves. For more information, you can download the full article HERE.

Članak na engleskom pod naslovom “Nutrient deficiencies in olives grown on typical Mediterranean soils (Terra rossa, Rendzina, Lithosol)” odnosno “Nedostatak hranjivih tvari u maslinama koje se uzgajaju na tipičnim mediteranskim tlima (Crvenica, Rendzina, Meliorirani krš)” poboljšava naše razumijevanje interakcija tla i biljke. Utvrdili smo da koncentracija hranjivih tvari u maslinovom listu ovisi o koncentracijama biodostupnog magnezija (Mg), ukupnim karbonatima i natrijem (Na), te organskim ugljikom u tlu. Među različitim analiziranim tlima, meliorirani krš je rezultirao kao tlo sa značajnim ograničenjima u pogledu dostupnosti hranjivih tvari. Iz toga proizlazi da bi meliorirani krš mogao biti korišten za uzgoj maslina nakon odgovarajućih agronomskih zahvata kako bi se uvećala biodostupnost nutrijenata. Za više informacija, možete pročitati cijeli članak na https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2018.1457785

Published atricle ‘Analysis of metals in oil & oil traceability’ /Objavljen članak ‘Analiza metala u ulju ali i njegova podrijetla’

The article ‘Analysis of metals in oil & oil traceability’ (in Croatian), formerly titled as “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils”, by Dr. Filip Pošćić is published in the magazine ‘Maslinar’ a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers. In the article, discussion was focused on the presence of metals in the oil which if high can be deleterious to the oxidative stability and oil taste. Results of our project were also shown. It emerged that Croatian extra virgin olive oil contain extremely low metal content which is among the lowest in EU. Indeed, in the same oils obtained through the project negative sensory properties, ie. metal taste, were not detected neither after one year of storage.

U časopisu za maslinare i uljare ‘Maslinar’ objavljen je stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića ‘Analiza metala u ulju ali i njegova podrijetla’, prethodno najvaljenog pod nazivom „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“, u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja. Posebice se ističe kako prisutnst metala utječe negativno na stabilnost i okus ulja. Također predstavljeni su rezultati projekta oko udjela metala u hrvatskim ekstra djevičanskim uljima koji ukazuju da hrvatska ulja pripadaju skupini sa najnižim koncentracijama metala u EU. Dakle, u istim ovim uljima dobivenim kroz projekt, nisu zabilježena negativna senzorska svojstava tj. metalni okus ni godinu dana nakon skladištenja.

Article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” / Članak „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“

The article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” (in Croatian) by Dr. Filip Pošćić will be published in the upcoming issue of the magazine “Maslinar”, a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers.


U časopisu za maslinare i uljare „Maslinar“ bit će objavljen stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“ u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja.

Article “How to determine olives nutrient status?” / Članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?”

Associate Dr Branimir Urlić public the article entitled “How to determine olives nutrient status?” (in Croatian) in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 1, January 15th 2018).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Suradnik Dr. sc. Branimir Urlić objavio je stručni članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?” u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 01, 15. siječnja 2018.).

Scientific training / Znanstveno usavršavanje – dr. sc. Martina Furdek Turk

Martina Furdek Turk, Ph.D, from the Department for Marine and Environmental Research from Ruder Boskovic Institute, Zagreb, has finished a short-term training training in duration from 27.11. to 1.12.2017 at Jozef Stefan Institute in Ljubljana at the Department of Environmental Sciences. Under the mentorship of Tea Zuliani, Ph.D, she was working on the development of the method and the analysis of strontium isotopes in olive oil, which is a reliable indicator of olive oil origin. The analyses of strontium isotope ratio were performed by multicollector-ICPMS (MC-ICPMS) after Rb and matrix removal on Sr specific resin.


Dr. sc. Martina Furdek Turk, zaposlena kao viši znanstveni asistent na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, bila je na kratkotrajnom usavršavanju iz područja analitike te je tom prilikom provela tjedan dana, od 27.11. do 1.12.2017. godine, u Zavodu za okolišne znanosti na Institutu Jožef Stefan u Ljubljani. Pod mentorstvom dr.sc. Tee Zuliani sudjelovala je u razvoju metode i analizama izotopa stroncija u maslinovom ulju, s ciljem istraživanja njegova porijekla. Analize omjera izotopa stroncija provedene su na MC–ICPMS-u nakon propuštanja uzoraka kroz specifične Sr smole.

Poziv na radionicu o pisanju znanstvenih radova

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas u utorak 5. prosinca u 9:30 sati na radionicu:
Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni.

Radionicu će održati Prof. Zed Rengel, profesor na University of Western
Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Prof. Zed Rengel jedan je od najproduktivnijih naših znanstvenika. U
karijeri je radio na 180 znanstvenih projekta. U posljednjih 25 godina
vodio je 86 projekata ukupne vrijednosti 30 milijuna dolara. Mentorirao
je 35 doktoranda, 38 poslijedoktoranda i 53 gostujuća znanstvenika.
Publicirao je sa 450 suradnika iz 28 zemalja. Njegove publikacije
citirane su 17800 (Google Scholar), s h-indeksom od 71 (Google Scholar)
ili 57 (Thomson Reuters, USA). Prof. Rengel održao je 47 pozvanih
keynote predavanja na međunarodnim kongresima.

Svi zainteresirani su dobrodošli na predavanje.

Article “Methods for detecting olive oil frauds / Članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja

The article Methods for detecting olive oil frauds” (in Croatian) by Dr. Gabriela Vuletin Selak was published in the magazine for olive growers and olive oil producers “Maslinar”, in the October 2017 issue. In this text, the project was presented to the wider audience.

The article can be found below.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

U časopisu za maslinare i uljare “Maslinar” za mjesec listopad 2017., doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak je objavila članak “Metode za otkrivanje patvorenih ulja” u kojem je široj populaciji predstavljen projekt.

Članak u pdf obliku: Metode za otkrivanje patvorenih ulja

Workshop / Radionica “Ekološko maslinarstvo”

Within the project “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” and in cooperation with the Agricultural Advisory Service at the Institute for Adriatic Crops on October 10 and Ocober 11, 2017.,  the workshop “Ecological Olive Growing” was held.


U sklopu projekta “Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” a u suradnji sa Savjetodavnom službom na Institutu za jadranske kulture 1o. i 11. listopada 2017. godine održana je radionica “Ekološko maslinarstvo”.

Program radionice:

1.       dan

Utorak, 10. listopada 2017.

Hotel „Velaris d.o.o.“, Put Vela Luke 10, 21400 Supetar

Postira – Praktični dio na terenu

12.00 Dolazak i registracija polaznika
13.00 – 18.30 PRAKTIČNI DIO: u ekološkim maslinicima na otoku Braču u mjestima: Postira i Supetar i obilazak uljare za preradu maslina u maslinovo ulje
  Noćenje
2. dan Srijeda, 11. listopada 2017.

Prijevoz trajektom za Split, tečaj u Splitu

9.30 Uvod, pozdravne riječi, otvaranje tečaja
9.45 – 11.30 Mogućnost primjene ekološki prihvatljivih pripravaka u suzbijanju najvažnijih štetočinja masline u ekološkoj proizvodnji – Marija Mandušić, mag. ing.  i dr. sc. Katja Žanić
11.30 – 12.15 Mogućnost primjene kvasaca u ekološki prihvatljivoj zaštiti masline od maslinine muhe – dr. sc. Elda Vitanović
12.15 – 12.30 Rasprava
12.30 – 13.15 Maslina i ovca – dr. sc. Ante Rako
13.15 – 13.45 Pauza
13.45 – 14.30 Klimatski čimbenici u uzgoju masline – osjetljivost i mogućnosti prilagodbe na abiotski stres – dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
14.30 – 15.15 Usporedba djevičanskog maslinova ulja iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja – dr. sc. Mirella Žanetić

UKF Projekt – Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja –  ciljevi i rezultati projekta

15.15 – 16.00 Ekonomski pokazatelji i marketing ekoloških maslinovih ulja u RH – dr. sc. Marin Čagalj
16.00 – 16.30 Zaključci

Evaluacija

Zatvaranje tečaja

 

15th Euro Fed Lipid Congress, Uppsala, Sweden

Dr. Mirella Žanetić participated in the 15th Euro Fed Lipid Congress in Uppsala, Sweden, from 27 to 30 August 2017. A part of the project’s results was presented at the symposium under the title:

Contribution of δ13C Data as an Authenticity Marker of Croatian Olive Oils, authors: Ivana Vladimira Petric, Renata Leder, Maja Jukić Špika, Mirella Žanetić, Elda Vitanović, Gabriela Vuletin Selak, Jakša Rošin, Silvio Šimon, Zed Rengel, Slavko Perica

Presentation Petric et al. 2017

 

Dr.sc. Mirella Žanetić je sudjelovala na 15. Euro Fed Lipid kongresu u Uppsali, Švedska, od 27. do 30. kolovoza 2017. Na kongresu je prezentiran jedan dio rezultata projekta u radu pod naslovom:

Contribution of δ13C Data as an Authenticity Marker of Croatian Olive Oils, autora: Ivana Vladimira Petric, Renata Leder, Maja Jukić Špika, Mirella Žanetić, Elda Vitanović, Gabriela Vuletin Selak, Jakša Rošin, Silvio Šimon, Zed Rengel, Slavko Perica

Prezentacija Petric et al. 2017